Impressum
Slikomania.rs - Impressum

 

Slikomania d.o.o.
Josipa Kraša 6/3
24 000 Subotica
Srbija

 


Telefon : 066 804 0399
(Ponedeljak - Petak: 8:00 - 16:00)


info@slikomania.rs

 

Vlasnik firme: Valerian Grass
Osoba odgovorna za poslovanje u Srbiji: Goran Dimitrijević

MB : 21001503
PIB :  108447253

Banka : Addiko Banka
Br. računa : 165-0007007799017-38

PayPal nalog
myhomesro@gmail.com

 NTBkZ